Được ghi nhận bởi: City of Chicago

Operating Without Business License Complaint Được thừa nhận

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7072027

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Operating Without Business License Complaint

Đã xem:

29 lần

Vùng lân cận:

Chicago Ward 33

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR19-03095834

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this complaint about a shared housing unit, vacation rental, or bed-and-breakfast?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What type of business activity is being conducted?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Where is the activity taking place?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is this a commercial or residential location?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. When does this activity primarily occur?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What hours does this activity occur (best time to investigate)?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Name or Type of Business:
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Bình luận mới

Public status changes are not available for this issue.

Đính kèm: Ảnh Video