Snow/Ice on Sidewalks Đã lưu trữ

50 Main St Malden, MA 02148, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7072506

Submitted To:

City of Malden

Danh mục:

Snow/Ice on Sidewalks

Đã xem:

42 lần

Vùng lân cận:

Malden Ward 1

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

sidewalk, snow

Được sao lại bởi:

7072309

Mô tả

so much oce on the sidewalk here it is dangerous to walk by.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Re-enter the address number and street to confirm which property you are reporting.
Đáp. 50 main st malden ma 02148

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.