Illegal Dumping on Sidewalk (outside the roadway) Đã lưu trữ

406 Ninth Ave Menlo Park 94025, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

7086228

Submitted To:

Report It! NFO

Danh mục:

Illegal Dumping on Sidewalk (outside the roadway)

Đã xem:

61 lần

Vùng lân cận:

North Fair Oaks

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, trash, sidewalk

Được sao lại bởi:

7131086

Mô tả

Paint cans left on curb by gutter at the corner of 9th ave and Middlefield rd.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Did the items enter a storm drain or creek?
Đáp. I don't know

7 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.