Landscape Irrigation Violation Đã lưu trữ

319 Ne 6th Ave Gainesville, FL 32601, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7145676

Submitted To:

Alachua County, FL

Danh mục:

Landscape Irrigation Violation

Đã xem:

77 lần

Vùng lân cận:

311GNVPolice Sector 3

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Thomas Center running sprinklers after heavy rain and during light sprinkle


Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.