Illegal Graffiti Đã lưu trữ

99 Medford St Boston 02129, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7166079

Submitted To:

Boston 311

Danh mục:

Illegal Graffiti

Đã xem:

24 lần

Vùng lân cận:

Charlestown

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

101003150280

Đã gắn thẻ:

graffiti

Mô tả

Electrical plate is rusted and could use a new coat of paint

cũng đã hỏi...
Hỏi. Offensive
Đáp. No
Hỏi. Object
Đáp. Street Lights or Control Boxes

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.