Được ghi nhận bởi: Boston 311

Broken Sidewalk Được thừa nhận

71 Liverpool St Boston 02128, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7177930

Submitted To:

Boston 311

Danh mục:

Broken Sidewalk

Đã xem:

146 lần

Vùng lân cận:

East Boston

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

101003152676

Đã gắn thẻ:

sidewalk

Mô tả

Chưa có phần mô tả.


Bình luận mới

Public status changes are not available for this issue.

Đính kèm: Ảnh Video