Litter Đã lưu trữ

60 Liverpool St Boston 02128, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7177986

Submitted To:

Boston 311

Danh mục:

Litter

Đã xem:

18 lần

Vùng lân cận:

East Boston

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

101003152688

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Abandoned cone

cũng đã hỏi...
Hỏi. Specific Location
Đáp. Litter on Street/Sidewalk

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.