Litter Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7194980

Submitted To:

Boston 311

Danh mục:

Litter

Đã xem:

13 lần

Vùng lân cận:

Charlestown

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

101003155478

Đã gắn thẻ:

trash, road safety

Mô tả

Please put safety cone on tripping hazard so nobody gets hurt

cũng đã hỏi...
Hỏi. Specific Location
Đáp. Litter on Street/Sidewalk

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.