Alley Light Out Complaint Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 126244300

ID Vấn đề:

7232051

Submitted To:

City of Chicago

Category:

Alley Light Out Complaint

Đã xem:

15 lần

Vùng lân cận:

Chicago Ward 37

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR20-03340883

Đã gắn thẻ:

street light

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the pole Wooden or Metal
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is the light directly behind this address?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is the light located in your alley or the street?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.