Pothole in Street Complaint Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7248628

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Pothole in Street Complaint

Đã xem:

57 lần

Vùng lân cận:

West Lawn

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR20-03366249

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Additional Information
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Where is the pothole located?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.