Stormwater Issue Đã lưu trữ

3737 29th Ave N Saint Petersburg, FL, 33713, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

Điểm thưởng Công dân: 1817250

ID Vấn đề:

7258936

Submitted To:

City of St. Petersburg

Category:

Stormwater Issue

Đã xem:

16 lần

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

drain problem

Mô tả

Clogged storm drain needs vactor

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Other Stormwater Issue
Hỏi. Location of problem?
Đáp. 3737 29 Ave N

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.