Litter or illegal dumping Đã lưu trữ

E Service Rd Windsor, CT, 06095, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7363544

Submitted To:

Windsor, CT

Danh mục:

Litter or illegal dumping

Đã xem:

36 lần

Vùng lân cận:

Windsor

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

One morning earlier this week I drove down E Service Road and saw a town of Windsor crew of three picking up litter along the roadside. What a huge improvement, thank you. The clean-up crew did a great job. Bravo!!

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the location?
Đáp. the length of E Service Road
Hỏi. What was littered or dumped illegally?
Đáp. general litter
Hỏi. Are there large items?
Đáp. No

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.