Water Leak Đã lưu trữ

Killarney Dr Burlington, VT, 05408, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

7368622

Submitted To:

Burlington, VT

Danh mục:

Water Leak (non-integrated)

Đã xem:

53 lần

Vùng lân cận:

Burlington Electric

Đã báo cáo:

vào

Bản sao của:

4926455

Mô tả

Water Bubbling up in the road on Killarney Drive about half way down the street on the West side.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Location of suspected leak?
Đáp. Street
Hỏi. Severity of the Leak?
Đáp. Bubbling

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.