Street or Sidewalk Cleaning Đã lưu trữ

534 Minna St San Francisco, CA 94103, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

7409836

Submitted To:

SF311

Danh mục:

Street or Sidewalk Cleaning

Đã xem:

6 lần

Vùng lân cận:

South Of Market

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

12068294

Đã gắn thẻ:

sidewalk

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Object
Đáp. Other Loose Garbage / Debris

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.