Ditch, Drainage and/or Erosion Issues Đã lưu trữ

1003 Dolphin Cir Se Huntsville, AL 35802, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

7412558

Submitted To:

City of Huntsville

Danh mục:

Drainage and/or Erosion Issues

Đã xem:

19 lần

Vùng lân cận:

Huntsville

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, drain problem

Mô tả

The culvert at the end of my driveway is damaged and has created a pretty big dip. is this something the city fixes or is this my responsibility?

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of issue is this?
Đáp. Ditch Issue

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.