Other Đã lưu trữ

1000 Se 3rd Ave Gainesville, FL 32601, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7419303

Submitted To:

Other

Danh mục:

Other

Đã xem:

28 lần

Vùng lân cận:

311GNVPolice Sector 4

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree, trash

Mô tả

we need a street sweeper on the rail/trail path from University/Waldo all the way down to Depot Park. The last storm brought down a ton of debris and the path is a mess. The branches make skateboarding and rollerblading really dangerous.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please describe the issue so we may route your request to the appropriate department and service area for resolution.
Đáp. rail trail path sweeping

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.