Traffic Signal Defective Đã lưu trữ

Institute Rd & Lancaster St Worcester, MA, 01609, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7435274

Submitted To:

City of Worcester

Danh mục:

Traffic Signal Defective

Đã xem:

327 lần

Vùng lân cận:

Worcester

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

ok

Mô tả

testing problem with the attachment link

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the traffic signal flashing, stuck on a color, or black/off?
Đáp. --
Hỏi. At what intersection is the signal?
Đáp. --
Hỏi. Has there been an accident at this location?
Đáp. --

2 Bình luậns

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.