Garbage Containers Đã lưu trữ

208 Eighth St San Francisco 94103, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7452646

Submitted To:

SF311

Danh mục:

Garbage Containers

Đã xem:

19 lần

Vùng lân cận:

South Of Market

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

12113960

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

Overflowing garbage cans

cũng đã hỏi...
Hỏi. Nature of Request
Đáp. Overflowing Public Garbage Can

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.