This is an unaffiliated request

Graffiti Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

748

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

713 lần

Vùng lân cận:

Long Wharf

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

bridge, graffiti

Mô tả

Graffiti along entire stretch of bridge.


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.