Illegal Dumping - debris, appliances, etc. Đã lưu trữ

5815 Oakport St Oakland, CA 94621, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7486292

Danh mục:

Illegal Dumping - debris, appliances, etc.

Đã xem:

6 lần

Vùng lân cận:

Oakland

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

991410

Đã gắn thẻ:

trash, homeless

Mô tả

Illegal debris dumping and homeless encampment in front of carnival

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this illegal dumping related to a homeless encampment?
Đáp. YES
Hỏi. Are there mattresses?
Đáp. Don't Know / No Answer
Hỏi. Are there appliances?
Đáp. Don't Know / No Answer
Hỏi. Are there tires?
Đáp. Don't Know / No Answer
Hỏi. Are there additional materials?
Đáp. yes
Hỏi. Are the dumped materials in the middle of the roadway BLOCKING through traffic in a traffic lane?
Đáp. NO
Hỏi. Are the dumped materials located on public or private property?
Đáp. Don't Know / No Answer
Hỏi. Did you see the person when they were dumping the materials?
Đáp. Yes
Hỏi. Would you be willing to talk to the City Attorney's Office to help hold the dumper(s) accountable?
Đáp. No
Hỏi. ***PLEASE CHECK*** the LOCATION of your request, so we send the crew to the correct place. For mobile users, sometimes the GPS location is incorrect. *ALSO* To avoid delays, provide a detailed description of the issue. *PHOTOS* are helpful.
Đáp. OK

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.