Signs Đã lưu trữ

211 S Fremont Ave Tucson 85719, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7584261

Submitted To:

Transportation

Danh mục:

Signs

Đã xem:

30 lần

Vùng lân cận:

Miles East West

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

23501

Đã gắn thẻ:

signs

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Location Description (Please provide a specific street address OR street and cross-street)
Đáp. Damaged/bent
Hỏi. Direction of Travel
Đáp. W
Hỏi. Issue
Đáp. Damaged
Hỏi. Is the Support/Post intact (for Missing or Damaged Signs)
Đáp. Yes

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.