Ditch, Drainage and/or Erosion Issues Đã lưu trữ

8011 Camille Dr Se Huntsville, AL, 35802, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

7591449

Submitted To:

City of Huntsville

Danh mục:

Drainage and/or Erosion Issues

Đã xem:

21 lần

Vùng lân cận:

Huntsville

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

drain problem

Mô tả

Storm drain clogged causing water to overflow road. Water always overflows up hill from here and down hill and into private drive.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What type of issue is this?
Đáp. Drainage Issue

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.