This is an unaffiliated request

Potholes on Minerva Street between Shawmont Avenue and Umbria Street Đã lưu trữ

Minerva St Philadelphia, PA, 19128, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7597166

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

73 lần

Vùng lân cận:

Roxborough

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Many potholes have opened up on Minerva Street between Shawmont Avenue and Umbria Street. This is a repeating problem that requires a better solution than just temporarily filling the potholes.


1 Bình luận

  • Đã đóng ChuckWagon (Người dùng đã đăng ký)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.