Codes Compliance Đã lưu trữ

333 21st Ave S St. Petersburg, FL 33705, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

7654221

Submitted To:

City of St. Petersburg

Danh mục:

Sanitation Department

Đã xem:

58 lần

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

trash.trash.trash. as usual. please contact owner.this is ongoing.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are you reporting?
Đáp. Property Maintenance Issues
Hỏi. Is the reported address your home or business address?
Đáp. No

4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.