Missed Limb Collection Đã lưu trữ

420 Kingsford Rd Fayetteville 28314, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7679857

Danh mục:

Missed Limb Collection

Đã xem:

23 lần

Vùng lân cận:

Fayetteville

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

282284

Đã gắn thẻ:

tree

Mô tả

Bulky branches from recent storm not picked up during yard waste pick up run 2 days ago on Wednesday.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Was a service notice left at the residence?
Đáp. No
Hỏi. Is the pile curbside?
Đáp. Yes
Hỏi. Is the pile clear of all obstructions and power lines?
Đáp. Yes
Hỏi. Is the pile the size of a Minivan or larger (20 Cubic Yards)?
Đáp. No
Hỏi. Are the limbs longer than 5 feet?
Đáp. No
Hỏi. Are the limbs larger than 6 inches in diameter?
Đáp. No
Hỏi. Is there any debris other than limbs in the pile?
Đáp. No

5 Bình luận

  • Được thừa nhận FayFixIt (Automatic) (Chính thức đã xác nhận)

  • FayFixIt (Chính thức đã xác nhận)

  • FayFixIt (Chính thức đã xác nhận)

  • FayFixIT Admin (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng FayFixIt (Automatic) (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.