Traffic Signal Out Complaint Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7693490

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Traffic Signal Out Complaint

Đã xem:

35 lần

Vùng lân cận:

Chicago Ward 49

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR20-03943992

Đã gắn thẻ:

signs, traffic

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. What are the cross streets (ex. State & Madison)?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What is the problem with the traffic signal?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. If other, describe problem:
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

5 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.