Được ghi nhận bởi: Bridgeport, CT

Tree Issues Được thừa nhận

5 Grovers Ave Bridgeport, CT 06605, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7779516

Submitted To:

City of Bridgeport

Danh mục:

Tree Issues

Đã xem:

27 lần

Vùng lân cận:

Bridgeport

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree

Mô tả

widow maker snagged in maple

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the issue?
Đáp. Tree in Danger of Falling
Hỏi. Describe the location of the issue?
Đáp. capozi park over road

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video