P-WORKS: Cut Right-Of-Way Đã lưu trữ

Jordan Ave Macon, GA, 31217, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7790872

Submitted To:

Macon-Bibb County

Danh mục:

P-WORKS: Cut Right-Of-Way

Đã xem:

39 lần

Vùng lân cận:

Macon

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

ROW needs cutting

cũng đã hỏi...
Hỏi. Does the grass need cutting?
Đáp. Yes
Hỏi. Where to cut?
Đáp. Right-of-Way
Hỏi. Is trimming needed?
Đáp. No
Hỏi. Where do we need to trim or cut?
Đáp. N/A
Hỏi. Are any of the views obstructed?
Đáp. Yes, View of intersection blocked

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.