Được ghi nhận bởi: Fayetteville, NC

Missed Limb Collection Được thừa nhận

717 Shopton Ct Fayetteville, NC 28303, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

7800893

Danh mục:

Missed Limb Collection

Đã xem:

14 lần

Vùng lân cận:

Fayetteville

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

288227

Mô tả

This pile was placed at the curb over a week ago and a request for pickup was submitted. It has not been picked up.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Was a service notice left at the residence?
Đáp. No
Hỏi. Is the pile curbside?
Đáp. Yes
Hỏi. Is the pile clear of all obstructions and power lines?
Đáp. No
Hỏi. Is the pile the size of a Minivan or larger (20 Cubic Yards)?
Đáp. No
Hỏi. Are the limbs longer than 5 feet?
Đáp. No
Hỏi. Are the limbs larger than 6 inches in diameter?
Đáp. No
Hỏi. Is there any debris other than limbs in the pile?
Đáp. No

  • Được thừa nhận FayFixIt (Automatic) (Chính thức đã xác nhận)

  • FayFixIt (Chính thức đã xác nhận)

  • FayFixIt (Chính thức đã xác nhận)

Public commenting and status changes are not available for this issue.