Cave-In over the Sewer Đã lưu trữ

19423 Binder St Detroit, MI 48234, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7832170

Danh mục:

Cave-In over the Sewer

Đã xem:

17 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

16577

Mô tả

the sewer grate and ground is caving in ..in front of my driveway..this is very dangerous..supposedly fixed before but the fix is no good needs to be redone. thank you


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.