Lost Pet Mở

213 Pennsylvania Ave Pasadena, MD, 21122, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7837087

Submitted To:

Animal Care & Control

Danh mục:

Lost Pet

Đã xem:

8 lần

Vùng lân cận:

Lake Shore

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Was this animal lost in Anne Arundel County?
Đáp. Yes
Hỏi. If no, what county was the animal lost in?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Type of Animal
Đáp. Cat
Hỏi. Animal's Name
Đáp. Minnie
Hỏi. Breed
Đáp. Domestic Short hair
Hỏi. Gender
Đáp. Male
Hỏi. Is your pet spayed/neutered?
Đáp. Yes
Hỏi. Color(s)
Đáp. Black
Hỏi. Approximate Age
Đáp. 6 years
Hỏi. Approximate Weight
Đáp. 7 pounds
Hỏi. Is your pet microchipped?
Đáp. Yes
Hỏi. Please list any identifiable features/markings on your animal (ex. declawed)?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Date animal was lost
Đáp. 05/17/2020 12:00CHIỀU
Hỏi. Area animal was lost (Community, City, Zip Code) ?
Đáp. Boulevard Park - Pasadena /Lake Shore 21122
Hỏi. Nearest Intersection where pet was lost?
Đáp. Pennsylvania Ave & Vermont Ave
Hỏi. Contact Name:
Đáp. Dawn Delost
Hỏi. Contact Phone:
Đáp. 410-227-4909
Hỏi. Contact Email:
Đáp. ddelost@stapa.umm.edu

  • Anne Arundel County, MD (Chính thức đã xác nhận)

  • Robin Catlett (Chính thức đã xác nhận)

Public commenting and status changes are not available for this issue.