Traffic Safety (non-emergency) Đã lưu trữ

1475 Hampel St Oakland, CA 94602, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7853598

Danh mục:

Traffic Safety (non-emergency)

Đã xem:

48 lần

Vùng lân cận:

Glenview

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

1011841

Đã gắn thẻ:

signs, traffic, road safety

Mô tả

street sign for Elston is missing at Hampel

cũng đã hỏi...
Hỏi. Which calming/safety device are you requesting?
Đáp. Other
Hỏi. ***PLEASE CHECK*** the LOCATION of your request, so we send the crew to the correct place. For mobile users, sometimes the GPS location is incorrect. *ALSO* To avoid delays, provide a detailed description of the issue. *PHOTOS* are helpful.
Đáp. OK

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.