Được ghi nhận bởi: City of Minneapolis

Parking Violation Được thừa nhận

2101 Bryant Ave S Minneapolis MN 55405, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

7857298

Submitted To:

Minneapolis 311

Danh mục:

Parking Violation

Đã xem:

195 lần

Vùng lân cận:

Lowry Hill East

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

402361

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Enter the address closest to the vehicle location
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What is the violation?
Đáp. Driveway (blocked)
Hỏi. Additional issue details?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. License Number (no spaces)
Đáp. EJC397
Hỏi. License St/Prov
Đáp. Minnesota
Hỏi. Other info to locate/identify vehicle?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are you the permit holder? (if applicable)
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What is the permit number? (if applicable)
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video