Illegal Dumping - debris, appliances, etc. Đã lưu trữ

Ellington Way Oakland, CA, 94603, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7857862

Danh mục:

Illegal Dumping - debris, appliances, etc.

Đã xem:

34 lần

Vùng lân cận:

Elmhurst Park

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

1011963

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

A prompt response is appreciated

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is this illegal dumping related to a homeless encampment?
Đáp. Don't Know / No Answer
Hỏi. Are there mattresses?
Đáp. Don't Know / No Answer
Hỏi. Are there appliances?
Đáp. Don't Know / No Answer
Hỏi. Are there tires?
Đáp. Don't Know / No Answer
Hỏi. Are there additional materials?
Đáp. Miscellaneous debris
Hỏi. Are the dumped materials in the middle of the roadway BLOCKING through traffic in a traffic lane?
Đáp. NO
Hỏi. Are the dumped materials located on public or private property?
Đáp. Don't Know / No Answer
Hỏi. Did you see the person when they were dumping the materials?
Đáp. Yes
Hỏi. Would you be willing to talk to the City Attorney's Office to help hold the dumper(s) accountable?
Đáp. Yes
Hỏi. ***PLEASE CHECK*** the LOCATION of your request, so we send the crew to the correct place. For mobile users, sometimes the GPS location is incorrect. *ALSO* To avoid delays, provide a detailed description of the issue. *PHOTOS* are helpful.
Đáp. OK

11 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.