Fly Dumping Complaint Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7919302

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Fly Dumping Complaint

Đã xem:

24 lần

Vùng lân cận:

Chicago Ward 44

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR20-04242015

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Describe debris in detail?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What is the location of the fly dump?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Is debris blocking alley?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are you a witness to the dumping, and do you have evidence of who did the dumping?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Are you willing to complete a witness report in order to be eligible for a possible reward?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.