Được ghi nhận bởi: City of Oakland Call Center

Exterior Blight Được thừa nhận

1240 30th St Oakland CA 94608, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7920961

Danh mục:

Residential Blight

Đã xem:

19 lần

Vùng lân cận:

Clawson

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

2002139

Đã gắn thẻ:

graffiti, blighted property

Mô tả

Graffiti on upper portion of house wall facing Union Street. It’s the house on the northeast corner of 38th and Union Street. 6/1/2020 photo.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Select reason(s) for Exterior Blight within private property only.
Đáp. Graffiti
Hỏi. Please provide additional location details.
Đáp. See description above.

Public commenting and status changes are not available for this issue.