Traffic Signal Issue Mở

2 N Washington St North Attleborough, MA, 02760, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7958970

Danh mục:

Town Managers Office Traffic Signal Issue

Đã xem:

60 lần

Vùng lân cận:

North Attleborough Center

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

The center of town traffic light has been blinking since the storm we had that needs attention ASAP

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is a signal bulb out and if so, which one?
Đáp. No
Hỏi. Is the signal bulb flashing?
Đáp. Yes
Hỏi. Please provide the intersection of the affected signal.
Đáp. Richards street and elm street intersection

Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video