Cleaning Mở

6420 Mission St San Francisco, CA 94103, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

7962844

Danh mục:

Cleaning

Đã xem:

96 lần

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

trash on the curb

cũng đã hỏi...
Hỏi. What is the issue (please choose one from the options below)?
Đáp. Trash
Hỏi. Which of the following structures is the issue located on/near (please choose one from the options below)?
Đáp. Other

Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video