Sidewalk Defect Đã lưu trữ

336 Harvard St Cambridge, MA 02139, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

8014684

Submitted To:

Cambridge, MA

Danh mục:

Sidewalk Defect

Đã xem:

18 lần

Vùng lân cận:

Mid-Cambridge

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole, sidewalk

Mô tả

Bricks left in pile in hole could be used to fix the hole.


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.