Request a new Recycling Container Đã lưu trữ

8534 Main Ave Pasadena 21122, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

8031940

Submitted To:

Trash/Recycling

Danh mục:

Request a new Recycling Container

Đã xem:

12 lần

Vùng lân cận:

Riviera Beach

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Are you a County curbside collection customer?
Đáp. Yes
Hỏi. What size container are you requesting?
Đáp. 95 Gallon Cart
Hỏi. NOTE: If you selected a 95 Gallon Cart, you will be required to exchange any existing 65 Gallon Cart that you have. Do you already have a 65 Gallon Cart?
Đáp. yes

5 Bình luận

  • Anne Arundel County, MD (Chính thức đã xác nhận)

  • Được thừa nhận Anne Arundel County Admin (Chính thức đã xác nhận)

  • Customer Service Rep 8 (Chính thức đã xác nhận)

  • Customer Service Rep 8 (Chính thức đã xác nhận)

  • Đã đóng Anne Arundel County Admin (Chính thức đã xác nhận)

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.