Sidewalk Defect Đã lưu trữ

24 Maple Ave Cambridge, MA, 02139, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

8047681

Submitted To:

Cambridge, MA

Danh mục:

Sidewalk Defect

Đã xem:

40 lần

Vùng lân cận:

Mid-Cambridge

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

sidewalk

Mô tả

Water repair


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.