Sidewalk Defect Đã lưu trữ

5-9 Western Ave Cambridge, MA, 02139, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

8047839

Submitted To:

Cambridge, MA

Danh mục:

Sidewalk Defect

Đã xem:

48 lần

Vùng lân cận:

Riverside

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

tree, sidewalk

Mô tả

Tree well on Western ave at Franklin


2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.