Free Bulky Item Pickup Đã lưu trữ

5127 Utile Rd Fayetteville, NC, 28304, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

8063832

Danh mục:

Free Bulky Item Pickup

Đã xem:

22 lần

Vùng lân cận:

Fayetteville

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

298523

Mô tả

Queen mattress

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please list the items for collection.
Đáp. Queen mattress
Hỏi. Select the appropriate truck category:
Đáp. Furniture

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.