This is an unaffiliated request

Massive Pot Hole Đã lưu trữ

Midway Ln Seaford, DE 19973, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

(Khách)

ID Vấn đề:

80703

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

147 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District DE

Đã báo cáo:

vào

Đã gắn thẻ:

pothole

Mô tả

Very large pot holes growing larger each day. This very dangerous problem continues to worsen!!


Vấn đề Lân cận

2 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.