Được ghi nhận bởi: City of Detroit

Investigate Cave In (Sink Hole) Được thừa nhận

150 Lakewood St Detroit MI 48215, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

8080727

Danh mục:

Investigate Cave In (Sink Hole)

Đã xem:

23 lần

Vùng lân cận:

US Congressional District MI13

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

19057

Đã gắn thẻ:

pothole, bridge

Mô tả

Sink hole just before going over the bridge on Harbor Island Street at 150 Lakewood front.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Is the cave-in near a manhole, basin, or a sewer line?
Đáp. Unknown
Hỏi. Is it a sinkhole or a pothole?
Đáp. Pothole

Bình luận mới

Thay đổi trạng thái công khai không khả dụng cho vấn đề này.

Đính kèm: Ảnh Video