Found Pet Đã lưu trữ

2557 Housley Rd Annapolis 21401, United States Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

8152489

Submitted To:

Animal Care & Control

Danh mục:

Found Pet

Đã xem:

40 lần

Vùng lân cận:

Parole

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

dog left in truck while shopping in sams club

cũng đã hỏi...
Hỏi. Was this animal found in Anne Arundel County?
Đáp. Yes
Hỏi. If no, what county was the animal found in?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Type of Animal
Đáp. Dog
Hỏi. Animal's Name
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Suspected Breed
Đáp. dog
Hỏi. Gender
Đáp. Unknown
Hỏi. To your knowledge is the pet spayed/neutered?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Color(s)
Đáp. dark
Hỏi. Approximate Age
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Approximate Weight
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Has the pet been scanned for a microchip?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Please list any identifiable features/markings on the animal?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. Date animal was found?
Đáp. 07/08/2020 05:39CHIỀU
Hỏi. Area animal was found (Community, City, Zip Code) ?
Đáp. 21401
Hỏi. Nearest Intersection where pet was found?
Đáp. west st
Hỏi. Contact Name:
Đáp. j lechner
Hỏi. Contact Phone:
Đáp. 4434588786
Hỏi. Contact Email
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

4 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.