Rodent Baiting/Rat Complaint Đã lưu trữ

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

8183637

Submitted To:

City of Chicago

Danh mục:

Rodent Baiting/Rat Complaint

Đã xem:

19 lần

Vùng lân cận:

Chicago Ward 50

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

SR20-04559765

Mô tả

Chưa có phần mô tả.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Do you want your backyard inspected and baited?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào
Hỏi. What other locations need to be baited?
Đáp. Chưa có Câu trả lời nào

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.