Trees Đã lưu trữ

416 Magnolia Ave South San Francisco, CA, 94080, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

ID Vấn đề:

8242296

Submitted To:

South San Francisco

Danh mục:

Trees

Đã xem:

43 lần

Vùng lân cận:

South San Francisco

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

55450

Đã gắn thẻ:

tree

Mô tả

resident requested trimming of City tree in front of his house - branches are growing close to his roof again


5 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.