Solid Waste Question Đã lưu trữ

2101 Biltmore Dr Fayetteville, NC 28304, USA Hiển thị trên Bản đồ Ẩn Bản đồ
Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

8249361

Danh mục:

Solid Waste Question

Đã xem:

25 lần

Vùng lân cận:

Fayetteville

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

ID Yêu cầu Dịch vụ:

304446

Đã gắn thẻ:

trash

Mô tả

need a trash can. never got a recycling can and someone stole my trash can.

cũng đã hỏi...
Hỏi. Please Select
Đáp. Verifying Service
Hỏi. Select from the list:
Đáp. Bowling Balls

3 Bình luận

Tính năng bình luận bị đóng lại đối với vấn đề đã lưu trữ.