This is an unaffiliated request

Vacant property Mở

Move the marker to represent your issue's location. The address will not change.
OK

Người báo cáo

ID Vấn đề:

8278473

Submitted To:

Cộng đồng

Danh mục:

Không có

Đã xem:

45 lần

Vùng lân cận:

Park View

Được báo cáo thông qua:

mobile application

Đã báo cáo:

vào

Mô tả

Property has not been inhabited for at least two years. Homeowner is deceased.


Bình luận mới

Tôi muốn...

Đính kèm: Ảnh Video